Ceník

MEDIACE:

Společné mediační setkání – 1.200,– Kč/každou započatou hod ( cena je stejná i při ko-mediaci). Náklady na společnou mediaci si strany rozdělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Oddělené jednání – 600,– Kč/každou započatou hod ( cena je stejná i při ko-mediaci)

První setkání s mediátorem nařízeno soudem – v případě, pokud je první setkání s mediátorem nařízeno soudem, činí odměna mediátora za toto první setkání, v max. rozsahu 3 hodin, částku 400,- Kč/hod. Tato odměna je stanovena vyhláškou a je odměnou pouze za toto první  nařízené setkání, kde jsou podány obecné informace o mediaci. Mediace samotná, která je zahájena podpisem smlouvy o provedení mediace, je pak v režimu smluvní odměny uvedené výše.

Cena za mediaci je splatná v hotovosti, a to po dokončení každého mediačního jednání.

FACILITACE:

Cena za každou započatou hodinu 1.500,– Kč ( cena zůstává stejná i při účasti dvou facilitátorů)
Cena za každou započatou hodinu přípravy 750,– Kč ( cena zůstává stejná i při účasti dvou facilitátorů)

Předpokládaný rozsah:
příprava v trvání 2 hodin (dále podle náročnosti)
samotná případová konference 2-3 hodiny
zápis/individuální plán 1-2 hodiny