Mediace

Situace, které v mezilidských vztazích přirozeně vyvstávají, nejsou vždy pro zúčastněné osoby lehce řešitelné. V mnoha případech se jedná o nepochopení, nedostatek informací o situaci na druhé straně či osobní dotčení nebo zapojení v takové míře, že nelze o této situaci jakkoliv dále komunikovat.

Mezi tyto situace může patřit např. rozvod a s tím spojené dohody o péči k nezletilým dětem, vypořádání majetku, spory mezi kolegy na pracovišti, spor mezi podnikateli, sousedské spory, vypořádání dědictví, spory o zaplacení pohledávek, rovněž také potřeba řešit vztahy mezi občany a správními úřady a řada dalších.

V těchto okamžicích je tu vedle možnosti řešit tyto situace soudní cestou také možnost mediace.

Co je to mediace? Je to Váš prostor mluvit otevřeně o tom, jak Vy situaci vnímáte, zprostředkovat tak druhé straně Váš individuální náhled a okolnosti Vašeho konkrétního jednání. Především také možnost vyslovit to, co potřebujete.