Konflikt a Komunikace

Komunikace je hybatelem všeho, co se kolem nás děje . Doma, v práci, při všech vašich jednáních. Když komunikace nefunguje, snadno se pak sklouzne do nedorozumění, do konfliktu. Co když se potřebujete domluvit a komunikace nešlape tak jak byste chtěli a potřebovali. Jak na to, aby to přineslo přesně to, co potřebujete.

konflikt.png

Nebojujte jen proto, abyste vyhráli.
Bojujte především proto, abyste se nedali.

Blog