Projekt vyřešme to mediací je spoluprací dvou žen, které se potkaly na kurzu mediace Radky Medkové, protože hledaly možnosti jak se naučit vyjednávat, jak lépe komunikovat, jak lépe porozumět konfliktu, ostatním lidem a samy sobě, a jak se stát zapsanými mediátory.

Za dobu kdy jsme se poprvé potkaly v roce 2016  jsme ušly společně kus pracovní cesty. Přes absolvování dalších kurzů související s mediací, vyjednáváním, prací s konfliktem, spolupráci s neziskovými organizacemi , facilitacemi vícestranných jednání, a mediacemi.

Jsme si vědomy svých individuálních a společných kvalit, a proto jsme schopny Vám nabídnout jak služby individuální, tak služby, při kterých, při realizaci zakázek,  spolupracujeme.

Mgr. Terezie Mohylová

Mgr. Terezie Mohylová

mohylova@vyresmetomediaci.cz
+420 777 255 890

Na konci gymnázia jsem se rozhodovala, zda půjdu dále cestou práva anebo mně tolik blízké psychologie. Právo zvítězilo, avšak již v průběhu advokání praxe, kterou jsem bezprostředně po dokončení studií absolvovala, jsem vnímala, že příběhy a situace klientů, kteří přicházeli, nejsou černobílé. Je za nimi vždy řada osobních a nevyslovených pohnutek a pravda je velmi relativní pojem. Dokonce ani ve sféře obchodních korporací, kam pokračovala moje profesní cesta, jsem neupustila od přesvědčení, že nejen občanské spory, ale i ty obchodní, jsou nejefektivněji ukončeny vzájemnou dohodou. Velký prostor dnes dostává mediace především v občanskoprávní a rodinněprávní oblasti, což mne velmi těší, protože v tom vidím ohromný smysl. Rozvodem nebo např. i vypořádáním dědictví totiž mnohdy „to společné“ pro lidi nekončí, jen se mění do jiných forem vztahů a jejich nastavení. Je to velká zodpovědnost vzít svůj další život do vlastních rukou, nenechat rozhodnout o mně beze mě, a nastavit vše tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným. A pro mě jako pro mediátora je každá jedna fungující dohoda nebo otevřená komunikace skvělým výsledkem.

Ve své mediační praxi se také zaměřuji na pracovní a obchodněprávní kauzy, kdy vycházím právě ze svých dosavadních pracovních zkušeností na pozici podnikového právníka.

Jan Werich jednou někde řekl: „Nebojujte jen proto, abyste vyhráli. Bojujte především proto, abyste se nedali.“ A takto vnímám i mediace. Společná dohoda není o výhře jednoho, ale o tom, že člověk řeší a přitom neztratí svoji tvář.

Jitka

Mgr. Jitka Morávková

moravkova@vyresmetomediaci.cz
+420 731 453 918

Vždy jsem chtěla být advokátkou zastupující a hájící zájmy jednoho klienta. Postupem doby a délky praxe v advokátní kanceláři, jsem došla k tomu, že každá strana má dvě mince a „můj“ klient nemusí být vždy ten,  kdo opravdu potřebuje pomoc, kdo má „tu pravou pravdu“.  Vystudovala jsem nejprve 3 roky právního bakalářského studia s myšlenkou na advokacii. Po třech letech jsem se rozhodla, že využiji příležitost a absolvovala jsem magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha. Více než šest let jsem  spolupracovala s advokátní kanceláří zabývající se především problematikou rodinného a občanského práva. Po impulsu, který přišel uprostřed rozjeté rodinné kauzy, kdy se rodiče neuměli dohodnout, jak bude vypadat budoucnost jejich společných dětí, jsem se rozhodla, že chci hledat další možnosti, kterých by mohli lidé využít, když jsou v konfliktu.  Toto rozhodnutí vedlo k několikaleté přípravě na složení zkoušky zapsaného mediátora a díky školením, která jsem v průběhu přípravy absolvovala, a lidem, kteří  jsou velkými nadšenci a propagátory nejen mediace,  které jsem potkala, jsem sama začala komunikační dovednosti také školit.

Jsem také maminkou dvou úžasných synů a jedinou ženou v jinak ryze mužské domácnosti. Životní motto, kterým se řídím: „Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“ a "dělám co můžu, a doufám v to nejlepší." 

Specializuji se převážně na rodinné konflikty – spolupracuji také s OSPODy při vedení vícestranných jednání, občanské konflikty – sousedské spory, spory o dědictví, a také konflikty na pracovišti.