O nás

Mgr. Jitka Morávková

Vždy jsem chtěla být advokátkou zastupující a hájící zájmy jednoho klienta. Každá strana má však dvě mince a „můj“ klient nemusí vždy být ten, kdo opravdu potřebuje pomoc. Vystudovala jsem nejprve 3 roky právního bakalářského studia s myšlenkou na advokacii. Po třech letech jsem se rozhodla, že využiji příležitost a absolvovala jsem magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha. V současné době (od roku 2014) spolupracuji s advokátní kanceláří zabývající se především problematikou rodinného a občanského práva. Jsem také maminkou dvou úžasných synů a jedinou ženou v jinak ryze mužské domácnosti. Životní motto, kterým se řídím: „Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“. Několik let jsem se soustavně připravovala na zkoušku zapsaného mediátora.

Data o mně

 • 2005 – 2008 bakalářské studium na Vysoké škole aplikovaného práva
 • 2010 – 2012 magisterské studium Metropolitní univerzita Praha v oboru
 • Regionální a mezinárodní vztahy v průmyslovém vlastnictví
  od roku 2014 pracuji v advokátní kanceláři se specializací především na občanské a rodinné právo
 • 2017 – absolvování 6-denního výcviku Mediace u JUDr. Radky Medkové ve spolupráci s PhDr. Danou Rabiňákovou
 • 2018 – účast na Letní škole mediace pořádanou Právnickou fakultou Karlovy Univerzity pod vedením JUDr. Tomáše Horáčka, Mgr. Robina Brzobohatého a PhDr. Lenky Polákové
 • září 2018 – mediační praktika u Conflict Management International
 • březen – prosinec 2018 – spolupráce s neziskovou organizací ROUTA, z.s. v rámci realizace asistovaných kontaktů rodičů s nezletilými dětmi a spolupráce v rámci dalších projektů na  pozici ochránce práv lokality – tato spolupráce byla ukončena v červnu 2019
 • od ledna 2019 – lektorství a spolupráce v rámci Institutu pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • zapsaný mediátor
 • absolvent kurzu Rodinná Mediace u CMI
 • průběžně absolvuje navazující odborné školení a workshopy

Mgr. Terezie Mohylová

Na konci gymnázia jsem se rozhodovala, zda půjdu dále cestou práva anebo mně tolik blízké psychologie. Právo zvítězilo, avšak již v průběhu advokání praxe, kterou jsem bezprostředně po dokončení studií absolvovala, jsem vnímala, že příběhy a situace klientů, kteří přicházeli, nejsou černobílé. Je za nimi vždy řada osobních a nevyslovených pohnutek a pravda je velmi relativní pojem. Dokonce ani ve sféře obchodních korporací, kam pokračovala moje profesní cesta, jsem neupustila od přesvědčení, že nejen občanské spory, ale i ty obchodní, jsou nejefektivněji ukončeny vzájemnou dohodou. Jan Werich jednou někde řekl: „Nebojujte jen proto, abyste vyhráli. Bojujte především proto, abyste se nedali.“ A takto vnímám i mediace. Společná dohoda není o výhře jednoho, ale o tom, že člověk řeší a přitom neztratí svoji tvář.

Data o mně

 • září 2013 – únor 2014 – Právnická fakulta Paris – Lodron Universität Salzburg, Rakousko
 • 2008 – 2014 – Právnická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci
 • září 2017 – absolvování výcviku Mediace u JUDr. Radky Medkové ve spolupráci s PhDr. Danou Rabiňákovou
 • říjen 2017 – mezinárodní konference MEDIACE 2017 pořádaná Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
 • leden 2018 – mediační praktika u Conflict Management International
 • únor 2018 – absolvování zkoušky zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR
 • 2018 – účast na Letní škole mediace pořádané Právnickou fakultou Karlovy Univerzity pod vedením JUDr. Tomáše Horáčka, Mgr. Robina Brzobohatého a PhDr. Lenky Polákové
 • červen – prosinec 2018 – spolupráce s neziskovou organizací ROUTA, z.s. v rámci realizace asistovaných kontaktů rodičů s nezletilými dětmi
 • od ledna 2019 – lektorství a spolupráce v rámci Institutu pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
 • vyjednávání a rozvoj v rámci pozice firemního právníka se zaměřením na obchodní spory