Pro mediaci jsou základní tři stavební kameny, bez kterých by jakákoliv snaha někoho třetího o vedení jednání s cílem najít společnou dohodu mezi stranami, nemohla být za mediaci považována. Každý jeden z nich má svůj význam a v souhrnu tvoří rámec, který dává možnost vyrovnané komunikaci.

Jsou jimi:

DOBROVOLNOST.

NESTRANNOST.

DŮVĚRNOST.

Existuje mnoho těch, kteří v sobě mají vnitřní nastavení „usmiřujícího prostředníka“. Proto hledání možných dohod a sympatie ke smírnému způsobu řešení konfliktů jim je vlastní.

„Ale no tak, tak se nehádejte. Je to přece zbytečné a na všem se dá domluvit. Musíte se přes to prostě zkusit nějak přenést. Musíte pochopit, že on je takový a že se jen tak nezmění a on zase, že vy se v podobných situacích nějak zachováte, jak je to nakonec vám vlastní, a hotovo. Jste si kvit a to je fér, ne? Holt život je o kompromisech. A když se nedomluvíte, bude to pak ještě horší. Vy jste prostě taková výbušná a to je pro tu druhou stranu vždycky těžké, když se tak rychle neumí bránit. On mi to nakonec pan XY říkal už do telefonu, že to s vámi nebude jednodnuché. “

Záměrně jsem použila spojení usmiřujícího prostředníka a ne mediátora. Protože situace výše popsaná nemá s mediací společného vůbec nic.

V jakémkoliv konfliktu, ať už jej předložíme před soud anebo oslovíme mediátora, jsou stranami lidé, jichž se jejich životní situace většinou velmi intenzivně dotýká. Sami si už neví rady a chtějí s tím něco dělat. Pokud zvolí cestu MEDIACE, MEDIÁTOR, který před ně zasedá, je pro ně často nadějí, že se zase dostanou na smysluplnou cestu, ve které se budou společně orientovat.

DOBROVOLNOST

Mediátor má motivovat a motivuje v lidech vědomí, že to, že přišli, je jejich aktivní převzetí dalšího vývoje situace. Je to jen na nich, zda se v takovém hledání cesty cítí bezpečně anebo zda je pro ně naopak žádoucí zvolit úplně jiný způsob, jak k situaci přistupovat. Mediátor nepracuje s pojmy jako „musíte pochopit“ anebo „měla byste vědět, že“. A za to neschovává žádný náznak manipulace, že když se teda nedohodnou teď a tady, tak to bude mít daleko horší důslekdy.

NESTRANNOST

Ruku v ruce jde i to, že pozice mediátora není jakkoliv vtažena do hodnocení toho, kdo je jaký a jak s tím naložit, co poradit, jak to celé rozhřešit. Mediátor je tam se stranami, aby zachytil jejich příběh, porozuměl jejich vnímání a to celé zprostředkoval druhé/jiné straně. A to formou, kterou je schopna vnímat, vzít v potaz, zamyslet se nad tím a v klidu moct dále reagovat svým náhledem. V komplexu potom tak, aby obě (všechny) strany vnímaly, že jejich role jsou vyrovnané, že jejich osoba není zahnaná do kouta, že mají svůj  bezpečný prostor k vyjádření.

Vše, co se s přispěním mediátora má probrat, se probere na jednání v předem domluvený termín, kde účastníci mají možnost stejnou mírou vyjádřit vše, co je pro ně důležité. Na to navážu i poslední zmíněný stavební kámen. A tím je důvěrnost.

DŮVĚRNOST

S důvěrností je to také velmi křehké, přesto pro nás mediátory jasné. Existuje zde něco jako etický kodex chování mediátora, který v obecné rovině stanovuje důvěrnost sdělených informací. Dává ji jako profesní samozřejmost. Vedle toho pro mediátory, kteří fungují pod Ministerstvem spravedlnosti či pod advokátní komorou, je dokonce zákonem dané, že veškeré informace, které při jednáních zazní, jsou a budou důvěrné. Jinými slovy zůstanou navždy tam, kde byly vyřčeny a mediátor je nebude nikde bez souhlasu konkrétní strany používat.

Už také zaznělo, že komunikce probíhá mezi účastníky a mediátorem na předem dohodnutém jednání. Ve velké většině případů je to jednání společné, kde jsou přítomny všechny strany najednou. V případě, že si to však situace žádá, může mediátor využít tzv. oddělené jednání. V takovém případě jedná s každou stranou zvlášť a vždy se přesně domluví, co z vyřčeného může dále komunikovat jiné straně. I v tomto je podstata důvěrnosti zásadně zahrnuta.

Je to především na osobnosti mediátora samotného, na jeho zkušenostech, aby dokázal tyto pilíře naplnit, aby pro něj byly vždy pevným bodem, který udává směr. Protože pomáhat a podporovat hledání řešení v konfliktech není vůbec lehké a o to víc se to jeví potřebným.

Krásný a bezkonfliktní červenec :-)