Mediace je mimosoudní řešení sporů – konfliktů. O tom jaký bude výsledek v konkrétních případech, rozhodují sami účastníci mediačního setkání.

Bude to dohoda, nebo další dohady, nebo soudní proces nebo vás napadá ještě nějaké další možné řešení?

Mediace má tu úžasnou vlastnost, že umí nabídnout více než jednu možnost řešení.

Konečné slovo o výsledku mediace mají vždy účastníci. Chtějí se dohodnout? Nebo z nějakého důvodu chtějí pokračovat v agónii konfliktu, chtějí se soudit? Nebo se soudit nechtějí, ale vlastně nevědí jak z té spirály vzteku, naštvání, bezmoci ven?

Jaké tedy mohou být výsledky mediace?

Kompromis je jeden z možných výsledků mediace. Kompromisní řešení nemusí přinést plnou spokojenost s vybraným řešením. Není to ideální výsledek pro všechny zúčastněné, protože každý z účastníků z něčeho ustoupil, ale může to být dobrý odrazový můstek do budoucna.

Dohady – pokračování nevyřešeného konfliktu, kdy si jeden nebo oba z účastníků vybrali, že chtějí bojovat dál, že chtějí bojovat za svou pravdu, své právo, a spravedlnost. Otázkou je, co pro každého z nich spravedlnost a pravda znamená, a co se stane, když se jim dostane?

Dohoda je ideální výsledek mediace. A v praxi to znamená, že účastníci, kteří spolu v rámci mediace vedli rozhovor – v případě facilitativní mediace  vyjednávali-, dojdou k rozhodnutí, které bude naplňovat cíle jich obou. V porovnání s kompromisem nemuseli z ničeho slevovat a ustupovat.

Co se promítá do výsledku mediace?

Okolnosti -  které se účastníků týkají – těmi okolnostmi je životní situace, finanční situace, osobní situace – např. zdravotní stav; v případě firemní mediace se může jednat o hospodářskou (ne)stabilitu podniku/podnikatele, stav zaměstnanců, firemní politika apod.

Manipulační prostor – jaké mají účastníci možnosti, co je pro ně reálné a co naopak není, co je proveditelné nebo v praxi a v životě nezrealizovatelné; v praxi to může znamenat „na jaké částce za vyrovnání se mohou dohodnout, aby to nezruinovalo rozpočet“

Ochota„chci“ a „můžu“ to je základní stavební prvek každé lidské dohody, i té mediační. Na tom stojí a padá proces vyjednávání. Někdo se chce dohodnout, jen neví jak, někdo se dohodnout nechce, a v rámci mediace zjistí, že by se mu to možná „vyplatilo“, a někdo se dohodnout nechce, protože chce, aby za něj rozhodnutí vynesl někdo jiný – autorita v podobě advokáta, soudu, soudního arbitra.

První krok v převzetí kontroly nad situací může být právě rozhodnutí CHCI svoji situaci řešit a CHCI ji řešit prostřednictvím mediaci, protože CHCI rozhodnout sám za sebe.